Построен вьв водата, крац брега на Дунава, в тишината на парка Ушче, АркаБарка едва доловимо поклаща гостите си в техния сян.

Построен вьв водата, крац брега на Дунава, в тишината на парка Ушче, АркаБарка едва доловимо поклаща гостите си в техния сян. Сбяднатата мечта на младо семецство сячетава екзотиката с градския центяр. Тя измисля нещата аз ги изпялнявам. Таке Миодраг Зрнич представя съпруга си архитект Акридимоу Василики. Тя проектира модерна сграда от дьрво, алуминиц и стькло. Интериорьт е максимално функционален, в япки цветове, с модели в духа на 60-ме. Хостелят (27 легла в 8 стац) привлача пьстра компания модерни хора от цял свьт – ьпбан типове и природолобители, артисти, велосинегисти… Ясно е, че хората правят мястото. Но АркаВарка се прослави бярзо и заради безметежната красота наоколо. От всички стац, през стяклената фасада на пьрвото ниво и от открития дек над водама се откива зелена гледка кьм близкия остров, кьм крепостта Калемегдан и новия град. А в сьседство – наниз шлепове по крацбрежието, превьрнати в кафета и ресторанти, дабовям своето кьм комфорта да спим в гора.
Jul 2008. published by Bravacasa, Sofija